Özellikler

Sağlıklı Yaşam ve çevre dostu

Ülkemizde, Saral İnşaat Grubu tarafından 17 Ağustos 1999 depreminden önce başlanılan sistem araştırması sonucunda Kanada ahşap teknoloji üzerinde mutabık kalınarak, Silivri Sunflower projesiyle ilk defa uygulanan ‘İleri Ahşap Sistem Teknolojisi’ ile yeni bir yapı ve yaşam konsepti geliştirilmiştir.

Bu konsept; yapısal sistemi, kullanılan malzemeler, ergonomisi, bakım gerektirmemesi, sağlıklı ve %100 deprem güvenliği ile yeşil binalar sınıfına en iyi örnektir. Bu nedenle İleri Ahşap Teknolojisi ile insanlara yaşam garantili projeler ve yapılar inşa edilmektedir.

Çağdaş yaşam argümanları, rekreasyon alanları ile insanlara mutlu, keyifli ve huzurlu yaşam sunuyoruz. ‘İleri Ahşap Teknolojisi’ dünya genelinde, özellikle batılı gelişmiş ülkelerde çok yaygın şekilde uygulanmaktadır. Özellikle ABD, Kanada, İskandinavya, AB, Japonya gibi ülkeler buna en güzel örnektir.

Bu yapısalların ana maddesi ahşap olması nedeniyle; kurulması düşünülen yapılarda doğal fırınlanmış ve emprenye edilmiş çam ve ladin ağacı kereste olarak (nem ve özsuyu alınmış) yurtdışından ithal edilmekte olup, sistem elemanları ile beraber statik hesaplamaları yapılmış şekilde kendi fabrikamızda bilgisayar ortamında üretilmektedir. ‘İleri Ahşap Teknoloji’nin yapı değerleri diğer sistemlere göre çok farklıdır.

Deprem dayanıklılığı

Ahşap karkas yapıların depreme dayanıklılığı bilinen ahşap karkas yapı sisteminin özelliklerinden kaynaklanır.

  • Ahşap karkas binada yapısal panoların çok sayıdaki ahşap kiriş ve dikmelere eklenmesi depremin meydana getirdiği kuvvetler için bol miktarda yük yolu sağlar. Az sayıda büyük birleşme noktalarından ziyade, bol sayıda küçük birleşme noktaları vardır. Bir birleşme yeri aşırı yüklendiğinde komşu birleşme yerleri fazla yükleri paylaşır.
  • Ahşap yüksek mukavemet/ağırlık oranına sahiptir ve bundan dolayı ahşap karkas yapılar diğer bina tiplerine göre daha hafiftirler. Hafiflik depremde avantajdır.
  • Ahşap karkas yapılarda çivili ahşap birleşme yerleri binanın bükülmesini sağladığından deprem sırasında enerjiyi emer ve dağıtır.
  • Ahşap karkas yapılarda plywood ve OSB gibi yapısal panolar dikme ve kirişlerle beraber hareket ederek perde duvar ve diyaframları meydana getirir. Bunlar yatay yüklere son derece dayanıklı elemanlardır.

Ahşap karkas yapının aşağıda belirtilen elemanları deprem yüklerine dayanabilmesi için kritik önemdedir:

  • Temele sağlam ankaraj
  • Duvarların mukavemeti ve sünekliği
  • Döşeme, çatı ve tavanların mukavemeti ve sürekliliği
  • Karkas elemanlarının birbirine bağlantısı

Bu nedenle yapılan deneyler göstermektedir, Ahşap yapılar depremde Richter ölçeğine göre 8 şiddetindeki depremlere dayanıklıdır.

Çevresel etkileri en aza indirilmiş

LCA değişik bina sistemlerinde ürünün yaşamı boyunca her bölümünde enerji, malzeme kullanımı, hava ve suya verdiği salımlar gibi faktörleri inceleyerek çevreyi nasıl etkilediğini gösteren karşılaştırmalı yöntemdir.

Hayat boyu değerlendirme yazılımı kullanılarak 220 metre kare ahşap, çelik ve betonarme evin yaşamları boyunca çevreye etkileri karşılaştırıldığında çıkan sonuçlar aşağıdadır.

Toplam Enerji Kullanımı
Ahşap karkas binalar en az enerjiyi kullanır. Betonarmenin ahşaptan 2,2 kat fazla enerji gereksimi vardır. Çelik bina ise ahşaptan 1,5 kat fazla tüketir. Sonuç olarak ahşabı imal etmek için fazla enerji gerekmez.
Küresel Isınma Etkisi
Küresel ısınmaya en az etkisi ahşabındır. Çelik 1.22, betonarme ise 1,5 kat fazla sera gazı salımı yapar.
Hava Kirliliği
Ahşap karkas bina en düşük hava kirliliği indeksine sahiptir. Çelik bina 1,7 ve betonarme bina 2.15 kat fazla hava kirliliği yaratır
Su Kirliliği
Ahşap karkas yapının düşük su kirliliği etkisine sahiptir. Çelik 3.47 ve betonarme 2.15 kat fazla su kirliliği yaratır.
Kaynak Kullanımı
En düşük kaynak kullanımı ahşap karkas evindir. Çeliğin 1.15 ve betonarmenin 1.93 kat fazladır.
Katı Artık
Şantiye alanı artığı çelikte daha düşüktür. Betonarme ise çeliğe nazaran 1.57 kat fazladır.